top of page

Д-р Албена Шкодрова е изследовател в Институа за социални движения в Рурския университет-Бохум, Германия и член на изследователската група "Модерност и общество" на Католическия университет в Льовен, Белгия. Бивш журналист и главен редактор на списание "Бакхус", тя е автор на популярната книга "Соц гурме" (2015, 2021 на английски), на академичната "Бунтовни готвачи. Домашните готварски тефтери в комунистическа България" (2021) и на статии в научни и популярни списания, включително в Gastronomica, Appetite и Food&History. Преподава политическа история на храната в Европа през 20 век и техника на интервюто за изследователски цели.

 

 

Д-р Албена Шкодрова е защитила дисертацията си по история в белгийските университети в Брюксел (VUB) и Льовен (KUL) през 2017. Печелила е стипендиите на Центъра за академични изследвания IMW във Виена (стипендията Милена Йесенска, 2014), Центъра за академични изследвания в София (2018) и Института за съвременна история на Чешката академия на науките (2022). От тази година, Албена Шкодрова е член на редакторския съвет на научното спинаие Food&History, издавано от Европейския институт за история и култура на храната IEHCA. 

Историческите й студии изследват храната като инструмент на политика и идеологии, и вплитането на храната в индивидуални и групови идентичности. Новият й проект проучва различни аспекти на социалната мобилност в планирането и обживяването на европейските "нови градове" след Втората световна война. Темата за мястото на градинарството, животните и изобщо производството на храна - изтласквани от или инкорпорирани в разрастващото се градско пространство, - е част от настоящото изследване. То сравнява напрежението между групи, противопоставени по пол, социален произход, поколение и териториална принадлежност, като сравнява нови градове в четири държави: Великобритания, Холандия, Чехия и България.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Избрани публикации

Peer-reviewed articles in international academic journals

 

Shkodrova, Albena (2020) “(Re)digesting Communism. Contemplating the late 20th-century East European diets. Forthcoming in Food&History” In: Shkodrova, Albena, Scholliers, Peter and Yves Segers, eds. Food and Drink in Communist Europe, special issue of Food&History, vol. 18, n 1-2/2020, pp. 11-24. DOI: 10.1484/J.FOOD.5.122027 

 

Shkodrova, Albena (2019) “Home Cooking from ‘Slavery’ to a ‘Right’. The impact of state socialist feminism on domestic cooking practices in Bulgaria” In: Food & History, 16/1, DOI: 10.1484/J.FOOD.5.117098

 

Shkodrova, Albena (2018) “Investigating the history of meanings of a dish. An enactivist approach to the life of the Russian salad in 20th century Bulgaria” Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven, 2018 (3), pp 343-366.

 

Shkodrova, Albena (2018) “Rediscovering Europe and national cuisine. How EU integration is shaping food tastes in Sofia and Belgrade in the 21st century.” In: Appetite,  First published version available online since 19 October 2018. DOI https://doi.org/10.1016/j.appet.2018.10.022.

 

Shkodrova, Albena (2018) “From Duty to Pleasure in the Cookbooks of Communist Bulgaria. Attitudes to food in the culinary literature for domestic cooking released by the state-run publishers between 1949 and 1989.” In: Food, Culture & Society, 25 June 2018. DOI: 10.1080/15528014.2018.1480647

 

Shkodrova, Albena (2018) “Revisiting Coca-Cola’s ‘Accidental’ Entry into Communist Europe” In: Gastronomica: The Journal of Critical Food Studies, Vol. 18 No. 2, Summer 2018; (pp. 59-72) DOI: 10.1525/gfc.2018.18.2.59 

 

Monographs

Shkodrova, Albena (2021) Communist Gourmet. The Curious Story of Food of the People’s Republic of Bulgaria. Budapest/Vienna: Central European University Press.

 

Shkodrova, Albena (2021). Rebellious Cooks and Recipe Writing in Communist Bulgaria. London: Bloomsbury Academic.

 

Shkodrova, Albena (2014) Soc Gourmet. Kurioznata istoria na kuhnyata v NRB [Communist Gourmet. The Curious History of Food of the People’s Republic of Bulgaria]. Sofia: Zhanet 45.

Based on over 80 interviews and a rich variety of historical sources, the book is an Arcimboldian portrait of communist Bulgaria. It explores the communist food modernisation project: analyses the ideology, policy and management of the state food industry, and looks into the consumers’ experiences with its output. The book was published in November 2014 and in the following year became a bestseller in Bulgaria, with three print runs. 

 

Book chapters

Shkodrova, Albena (2018) “In the Network, Out of the Network. Food under Bulgarian communism, as remembered by 15 North American visitors”. In: Food in Central and Eastern Europe. Past-Present-Memory. Eds. A. Drzał-Sierocka and M.Tomaszewska-Bolałek, Gdansk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, pp. 43-56. ISBN 978-83-65155-92-4

 

Edited volumes

Shkodrova, A., P. Scholliers and Y. Segers (2021) Food and Drink in Communist Europe. Special issue of Food&History

bottom of page