top of page

Диетични реформи в Прибалтика и Източна Централна Европа. БАЛТИЙСКИ СВЕТОВЕ 2022:1-2

Райна ГавриловаBaltic Worlds е научно списание, публикувано от Центъра за балтийски и източноевропейски изследвания към университета Södertörn, Стокхолм. Обхваща разнообразни теми, свързани с историята, транзитологията и състоянието на съвременните общества в региона, от гледна точка на социалните и хуманитарните науки. Интелектуално удоволствие да видим цял брой, посветен на храната и храненето. Броят е озаглавен “Диетични реформи 1850-1950. Прибалтика и Източна Централна Европа” и се появи през пролетта на 2022 г. под редакцията на д-р Юлия Малицка от Södertörn University, която въвежда темата и авторите. Трите рецензирани статии в броя са посветени на вегетарианството, един от най-ранните и влиятелни опити за реформиране на храненето на всеядния човек. Във фокуса и на трите текста е модерният дискурс, както обещава и заглавието на сборника. В собствената си статия д-р Малицка прави преглед на развитието на движението в Русия преди 1917 г., така както е представено в анализа на Всеруския вегетариански конгрес в Москва през 1913 г. и на общия интелектуален фон. Д-р Ану Канике, старши изследовател в Естонския национален музей и д-р Естер Бардоне, преподавател в университета в Тартуизползват , различни текстове, за да проследят усилията да се образова естонската публика за ползите от вегетарианска консумация. Д-р Албена Шкодрова, изследовател в Института за социални движения към Рурския университет-Бохум, Германия, сравнява нееднозначната връзка между тоталитарната диетология в България с по-ранни реформистки усилия като вегетарианството. Интервю с проф. Корина Трейтел от Вашингтонския университет в Сейнт Луис относно диетичните идеи в Германия и есето, посветен на шведското държавно регулиране на безопасността на храните до края на Втората световна война разширяват географския обхват и богатството от материали и наблюдения. Изданието демонстрира убедително предимствата на електронното публикуване чрез включването на редица по-малко известни и трудни за намиране илюстрации. Можем само да се надяваме, че скоро ще се появи втори том, посветен на следвоенните и съвременни диетични реформи в Прибалтика и Източна Европа.
21 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page