top of page

Евгения Кръстева-Благоева и Десислава Димитрова се присъединиха към Общество "Около храната"
Завършваме 2023 с отдавна подготвяна новина: обществото ни се увеличи с двама български учени със съществен принос в изследването на храната в България.


Доц. д-р Евгения Кръстева- Благоева е преподавател в Департамент „Антропология“ на Нов български универститет. Тя е изследвала храната и храненето на българите, консумативна култура, градска антропология, етнология на социализма и постсоциализма и някои от ключовите й статии могат да бъдат намерени в нашата библиотека. В продължение на три мандата е била член на изпълнителното бюро на Международната Асоциация по Антропология на Югоизточна Европа INASEA (2007,2009, 2011) и президент на INASEA (2014-2016). Гостувала е като преподавател в Института по етнология в Мюнхенския Университет "Лудвиг Максимилиан", в Лятната школа по балканска антропология в Коница, Гърция , в Атинския Университет „Пантейон“ и в Карловия университет - Прага . Ръководи изследователски проекти в областта на антропологията, посветени на храненето и  културната динамика на постсоциализма в България, като „Култура на бързото и бавно хранене на българина в началото на XXI век” и „ New Consumer Practices of XXI century: Anthropological Perspectives“.


Д-р Десислава Димитрова е доцент по ботаника в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и ръководи изследователска група „Растително разнообразие и местно развитие“. Тя има магистър по ботаника от Биологическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“ и през 2002 г. е защитила докторска степен по ботаника в Института по ботаника на БАН. Специализирала е в Инситута по ботаника на Виенския университет. От 2002 до 2008 г. е била контактно лице за Българска платформа за биоразнообразие, а от 2010 г основава и развива направлението етноботаника в новосъздадения Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания. Обект на нейните проучвания са кулинарните традиции на местните общности, анализирани през призмата на биологичното й образование - много от статиите й от последните години са също достъпни чрез нашата библиотека

През 2009 г. доц. Димитрова създаде сдружението с нестопанска цел „Слоу Фуд в България“, което е българският партньор на международното движение Slow Food. Мисията на Сдружението е запазването на хранителното разнообразие и традиционното знание, свързано с него. Организацията поддържа мрежа от хранителни общности, които съхраняват и развиват местните кулинарни традиции и хранително биоразнообразие. Слоу Фуд в България организира семинари, работилници, конференции за разширяването на интереса на хората върху такива важни теми като избора на храна и неговото социално-икономическо и еко-културно значение, регламентирането на благоприятна среда за развитие на малките фермери, устойчиво развитие на селските райони в България, възпитаване на информирани потребители, чиито хранителни избори водят до ограничаване на климатичните промени и загубата на агробиоразнообразие. 


В качеството й на представител на Балканите в международния съвет на Движението (2007-2022), Десислава Димитрова е инициатор и организатор на първите две издания на форума Тера Мадре Балкани (Terra Madre Balkans) – регионален форум на Slow Food. Тя организира и две издания на националния форум на Slow Food, Тера Мадре България и на Тера Мадре Беласица, който пък събира производители на традиционни храни от България, Северна Македония и Гърция, на чиято територия е разположена планината.

24 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page