top of page

Ново изследване: Българските градинари и тяхното влияние в Унгария и България в началото на ХХ в.


Български градинари през 1930-те в Унгария. Снимка: Agronovinite.com


През последната година напредва международният проект Миграции, модерности и интеркултурни контакти – български имигрантски групи в Унгария в края на XIX и началото на ХХ в. и тяхната роля върху социалния и културен живот на приемното общество“ (IC-HU/07/2022-2023) по Програмата за междуакадемичен обмен на БАН и Унгарската академия на науките

Проектът изследва недостатъчно проучени аспекти на миграциите, модерните процеси и интеркултурните контакти между Унгария и България в края на XIX и началото на ХХ в. Основното внимание е насочено към въздействието, което българските имигрантски групи (и по-специално тази на българските градинари) оказват върху социалния и културен живот в Унгария през този период, както и на влиянието, което културните практики, пренесени обратно от Унгария в България, имат върху българското общество. По отношение на българските градинари акцентът е насочен към приноса, който те имат за развитието на земеделието и зеленчукопроизводството в Унгария, върху унгарската кухня и кулинарни практики, пазарите и градовете с нарастващите хранителни потребности на населението в началото на ХХ в. Не на последно място, обект на внимание е и ролята на градинарските сдружения с тяхната специфична организация, икономически отношения и общностен живот.

Работата по проекта включва изследователски посещения в двете страни за проучвания в архиви и библиотеки, съвместни семинари и публикации в български и унгарски списания, и подготовка на сборник с изследвания на английски език. Проектът дава възможност за прочит в нов ключ на богатия корпус от етнографски данни, свързани с българската имиграция в Унгария, за събиране на нова информация от наследници на българските градинари, както и за проучване на пренасените от Унгария в България културни практики. Цел на проекта е и да стимулира по-нататъшни сравнителни проучвания в двете страни от гледна точка на история на земеделието, етнография, икономическа антропология и др.

Проектът се осъществява в рамките на програмата за междуакадемичен обмен на Унгарската академия на науките и БАН и включва като партньори Центъра за социални науки в Будапеща и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей в София. Участници от българска страна са доц. д-р Николай Вуков (ръководител), гл. ас. д-р Мариянка Борисова и гл. ас. д-р Валентин Воскресенски от ИЕФЕМ-БАН, а от унгарска – проф. д-р Ференц Боди (ръководител), доц. д-р Ласло Мод и д-р Ралица Савова.


Откриване на паметник на българските градинари в Будапеща през 2014. Снимка: botanicalife.com


27 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page