top of page

Професор Райна Гаврилова е историк и преподава в Катедрата по културология на СУ "Климент Охридски". Автор е на книгите "Семейната сцена: Антропологичната история на семейното хранене в България" (2016) и „Сътрапезието. Реконструкция и интерпретация на семейното хранене в пред/ранномодерните български общности“ (2021), и на статиите  "Българско за вечеря", "Алтернативно наследство" и „Сладкият аромат на празника: съществуване на празника през трапезата“.

Професор Райна Гаврилова има магистърска и докторска степени по История от Софийски Университет "Св. Климент Охридски", България, и преподава в Катедрата по културология към Философски факултет в същия университет. Тя е била Фулбрайт" стипендиант в Харвардския университет; изследовател в Аненбърг Институт за близкоизточни и юдейски изследвания на във Филаделфия, Пенсилвания; изследовател в "Maison des Sciences de l'Homme" в Париж; и гостуващ професор в Макалистър Колидж, Сейнт Пол, САЩ. Проф. Гаврилова  води курсове по Историческа антропология на Югоизточна Европа, Антропология на храненето и храненето,  и Градът като начин на живот. Изследователските й интереси са в областта на историческата антропология, историческата антропологията на храната и храненето, историята и антропология на града. През последните години е публикувала книгите "Семейната сцена: Антропологичната история на семейното хранене в България" (2016) и „Сътрапезието. Реконструкция и интерпретация на семейното хранене в пред/ранномодерните български общности“ (2021), както и на три статии около храната: "Българско за вечеря", "Алтернативно наследство" и „Сладкият аромат на празника: съществуване на празника през трапезата“.

Публикации


Гаврилова, Райна "Нещо българско за вечеря", Seminar, BG, December 2015.

 

 

Гаврилова, Райнa, Колелото На Живота  [The Circle of Life] (Sofia Universtiy St Kliment Ohridski Press, 1999).

Gavrilova, Rayna, Bulgarian Urban Culture in the Eighteenth and Nineteenth Centuries (Susquehanna University Press, 1999).


 

bottom of page