top of page

Общество "Около храната" обединява изследователи от различни дисциплини.  Сред нас има социолози, антрополози, историци, фолклористи и ботаници. Свързва ни академичният ни интерес към храната и българската кухня.

bottom of page