top of page
Evgenia Blagoeva_edited_edited.jpg

Доц. д-р Евгения Кръстева- Благоева е преподавател в Департамент „Антропология“ на Нов български универститет. Основни научни интереси: храна и хранене, консумативна култура, градска антропология, етнология на социализма и постсоциализма. Избирана три мандата за член на изпълнителното бюро на Международната Асоциация по Антропология на Югоизточна Европа INASEA (2007,2009, 2011).  Президент на  INASEA (2014-2016). Гост преподавател в Института по етнология в Мюнхенския Университет "Лудвиг Максимилиан", в Лятната школа по балканска антропология в Коница, Гърция , в Атинския Университет „Пантейон“ и в Карловия университет - Прага . Ръководител на изследователски проекти в областта на антропологията, посветени на храненето и  културната динамика на постсоциализма в България, като „Култура на бързото и бавно хранене на българина в началото на XXI век” и „ New Consumer Practices of XXI century: Anthropological Perspectives“. Преводач на Майк Федърстоун. „Консумативна култура и постмодернизъм“, НБУ, 2017 (съвместно с Росица Генчева).

 

За контакти: eblagoeva@nbu.bg 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page