top of page

Доктор по социология и културна антропология от университета "Париж Декарт" и Софийския университет "Св. Климент Охридски", Велислава Перова е преподавател в специалността "Културология" на Софийския университет. Доскоро гост-изследовател по програмата "Фулбрайт" в Калифорнийския университет, Бъркли. Занимава се основно с градски изследвания и икономическа етнография.

bottom of page